En time fysisk aktivitet daglig må på timeplanen

I løpet av noen få år bør alle grunnskoleelevene sikres 60 minutters aktivitet i løpet av skoledagen.

60 minutter: Mari Ann Landsem Melhus (t.v.), Susanne Brattli og Rune Elden i Nord-Trøndelag idrettskrets er klare i kravet om at samtlige grunnskoler i fylket skal ha 60 minutter med fysisk aktivitet hver dag om ganske så få år.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Hvor ofte driver du med fysisk aktivitet?
Du må velge et alternativ
Sport

Det var det klareste og mest konkrete kravet som ble gjentatt av flere innledere og debattanter under den nasjonale folkehelsekonferansen som startet på Røstad i går. Både fra lokalt og nasjonalt hold.

Prøveprosjekt

I Nord-Trøndelag er man allerede i gang med et prøveprosjekt på ti av fylkets skoler, mens man fra høsten skal innlemme ytterligere 20 nye skoler i prosjektet.

– Målet er at samtlige skoler skal ha 60 minutters fysisk aktivitet daglig på timeplanen i løpet av noen få år, sier leder Susanne Bratli i Nord-Trøndelag idrettskrets, og legger til at det målet vil nås hvis oppvekstprogrammet til fylkeskommunen gjennomføres.

Bakteppet til den to dager lange konferansen er blant annet data fra HUNT-undersøkelsene som viser at stadig flere av innbyggerne er inaktive og utvikler fedme. I det bildet spiller skolene en viktig rolle, for å sørge for at ungene er fysisk aktive, mener mange.

Derfor reiser også Mari Ann Landsem Melhus og prosjektleder Rune Elden fra idrettskretsen rundt for å «misjonere» om den nye målsettingen om 60 minutter med fysisk aktivitet daglig.

Svært god effekt

Hverken Bratli, Melhus eller Elden i det minste i tvil om effekten av dette.

– Det skaper ro i klasserommet, trivsel, et godt miljø og mobbingen blir borte. Dessuten fungerer fysisk aktivitet utmerket godt på urolige elever. det er bevist at de blir roligere når de har vært ute og rørt på seg, sier Landsem, og forklarer at ordningen medfører at man tar bort fem prosent av alle andre fag, og erstatter det med fysisk aktivitet.

– Lovverket åpner for det. Men samtidig kan dette brukes i alle fag, også i matte, norsk og engelsk, sier Elden.

– Alle idrettsrådene i fylket har sendt krav om å innføre denne ordningen til lokale partilag i kommunene, i forbindelse med programarbeidet foran kommunevalget, legger Bratli til.

I likhet med nordtrønderske idrettsledere, mente idrettsforbundets representanter på konferansen, at skolen er riktig arena for å motivere ungene til fysisk aktivitet.

– I dag er ungenes hverdag veldig organisert. Skal man nå alle, må man sette inn strukturelle tiltak der ungene er samlet. Derfor bør skolen være en arena som flere bør ta tak i, sier Per Tøyen i idrettsforbundet, og la samtidig til muligheten for å skape lokale allianser for å få dette til.

Viktigere rolle

Generalsekretær Inge Andersen i Norges idrettsforbund er tydelig på at idrettsbevegelsen vil være en viktig del i arbeidet med å snu de negative trendene som HUNT-undersøkelsene avslørte.

– Det snakkes veldig mye om behandling. Vi lever i et teknologisk samfunn som gjør oss passive i dagliglivet. Derfor vil idretten spille en enda viktigere rolle i framtiden, mener Andersen, og viser blant annet til at idretten er en viktig psykososial helsearena.

– Idrettsforbundet har satt folkehelsen på dagsorden. Idrett er mer enn bare trening, det er også en viktig møteplass og en sosial happening. Jeg tror det er viktig å skape en større bevisstgjøring om dette, også fra idrettens side, sier Andersen, som tror det offentlige må bevisstgjøres de mulighetene som finnes i samspillet mellom idrettslag og andre frivillige organisasjoner som blant annet Røde Kors og kreftforeningen.

Trøndelag tenker rett

– Også er det viktig at nasjonale myndigheter investerer penger i både forebygging og behandling. Ikke bare til behandling som de stort sett bruker pengene på i dag, sier Andersen.

Generalsekretæren mener det tenkes mye riktig i begge trøndelagsfylkene i forhold til at flere skal være fysiske aktive.

Det handler både om anlegg, men også at bredde- og toppidrett går hånd i hånd.

– Se bare på det som er skapt i miljøene på Levanger, Steinkjer og Meråker. De har vært flinke og har skapt mye aktivitet, sier Andersen.