Navnet blir Petter Northug stadion

Inderøy kommune og idrettslaget vil hedre sin egen gullgutt ved å gi kalle opp stadion etter Petter Northug. Det synes ikke alle er et like god valg.

  Foto: Reidar Sundal

  Foto: Stig Leinan

  Foto: Harald Sæterøy

Sport

Når det nye skianlegget ved Mailhaugen i Inderøy åpnes blir navnet Inderøy skipark. Men selve stadion får navnet «Petter Northug stadion».

– Fantastisk forbilde

Det mener leder Anstein Lyngstad i ski og skiskyttergruppa i Inderøy idrettslag er på sin plass.

– Hovedbegrunnelse er å hedre Petter. Det er ikke mange som er så berømt og har så mange gullmedaljer, sier han.

I følge ham er det viktig å løfte frem de som virkelig har lykkes som forbilder for barn og unge.

– Inderøy er et kvalitetsnavn

Tor Bach er styreleder for Nord-Trøndelag skikrets,  som Inderøy ski og skiskyttergruppe er en del av. Han sier Inderøy er et kvalitetsnavn innen norsk idrett og skisport etter målrettet arbeid over mange år.

– Mitt råd er at de bruker navnet Inderøy skipark som er et kvalitetsnavn for Inderøy, det kan brukes uten at man trenger å knytte det til et personnavn, sier han, og understreker at dette ikke er en sak som har vært oppe i styret, han uttaler seg som privatperson.

Han legger til at Petter Northug jr. er en unik skiløper.

– Sammen med Therese Johaug og Marit Bjørgen er Petter den aller største profilen i norsk skisport.

Han vil også legge vekt på at stadioen ikke bare skal brukes til langrenn.

– Dette er en stadion som brukes både til langrenn, skiskyting og skileik, sier han.

– Mitt råd som person er at man lar dette spørsmålet gå til øverste organ for nordtrøndersk idrett, som Nord-Trøndelag idrettskrets.

– Ville ikke anbefalt

Tore Wold, som er tidligere leder i Trøndelag skiskytterkrets er heller ikke udelt positiv.

– Jeg ville ikke anbefalt et slikt navn. Det er for tidlig å kalle det opp etter en løper som stadig er aktiv, selv om jeg skjønner at Petter er hyperaktuell og selv har stor respekt for Petter.

– Mitt prinsipp er at det burde vært valgt et mer nøytralt navn, som også hedrer alle ildsjelene i klubben.

Siv Jørgensen er tidligere medlem av styret i Inderøy ski, og også medlem av langrennskomiteen i Nord-Trøndelag skikrets. Hun uttaler seg som mor.

– I den grad Inderøy vil ha et navn, håper jeg de tenkter seg om lenge og vel og ikke minst - langsiktig. Man bør ta med de verdier ildsjelene har skapt. Her har dugnadfolket stått sammen i lag.

Hun mener navnet må appelere til alle som går på ski, men klinge like godt for de eldre.

– Navnet må tuftes på idrettens verdier. Petter har det siste året valgt å stå utenfor fellesskapet.

Omdømmebygging

Lyngstad blir overrasket når han hører at flere tunge personligheter innen skimiljøet, er kritisk til navnevalget, og viser blant annet til andre anlegg som er kalt opp etter Markus Hellner og Dario Cologna.

– Navnevalget har hatt en skikkelig prosess der alle har fått uttale seg, og jeg har ikke merket noe motstand mot navnet. Blant annet er Petter Northug et navn som brukes i omdømmebyggingen til Inderøy kommune.

Lyngstad får støtte av ordfører Ida Stuberg i Inderøy

–  Jeg gir full støtte til navnevalget som er gjort, sier hun.

Takker ildsjelene

Hun synes det bør være lov å sikte høyt.

– Petter har jobbet hardt for å oppnådd mye. En flott måte å hedre ham på.

Hun sier at de frivillige ikke blir glemt i det hele.

– Dette har blitt en fantastisk skipark, takket være mange lokale ildsjeler som har lagt ned utallige timer i dugnadsarbeid. Dette er jeg fra kommunens side svært takknemlig for, og jeg tror, og håper anlegget blir mye brukt av både innbyggere og andre i alle aldre og på alle nivå.