Horneland slår tilbake mot FK Haugesund, RBK avlyser pressekonferanse

Det er full strid mellom Haugesund og Rosenborg om de to trenerne Eirik Horneland og Karl Oskar Emberland. Horneland sier han ikke opptrer illojalt.

Eirik Horneland blir presentert som Rosenborg-trener klokka 12.   Foto: NTB Scanpix

Trønderball

Duoen er klar for RBK, men ansettelsen har ført til mye sinne i Haugesund. RBK meldte fredag morgen at det skulle holdes en pressekonferanse 12.00 i klubblokalene samme dag, men dette ble senere fjernet fra RBKs hjemmeside.

RBK bekrefter overfor NTB at pressekonferansen er avlyst.


Nordberg om den nye RBK-treneren: – En mann du ikke kødder med

Tom Erik Nordberg er spent på å se hva gamletreneren kan få til i Rosenborg.


Uenige

Horneland og Rosenborg mener at den avtroppende Haugesund-treneren har en måneds oppsigelsestid i sin kontrakt. FKH mener derimot at de har terminert treårskontrakten som Horneland skrev under på i oktober.

Rogalandsklubben mener dermed at det er den forrige kontrakten som er gjeldende, og at Hornelands avtale løper fram til 30. november 2019. Den kontrakten skal ikke ha noen klausuler som gjør at RBK kan hente ham, med mindre han blir frikjøpt.

– FK Haugesund og jeg ble tidligere i høst enige om endrede vilkår for min trenerstilling. De nye vilkårene gjelder fra 1. januar 2019. Fra denne dato gjelder følgende oppsigelsesadgang i: Under arbeidsforholdet og etter utløpet av prøvetiden gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 1, måned, regnet fra og med utløpet av kalendermåneden oppsigelsen fant sted, sier Horneland i en pressemelding fredag.


Haugesund: – Vi er ikke enige med Rosenborg!

Torsdag ettermiddag bekreftet Rosenborg at Eirik Horneland tar over trenerjobben i klubben. – Vi er ikke enige med Rosenborg, melder Haugesund.

 

– Denne bestemmelsen har jeg forholdt meg til. Men det gjør ikke FK Haugesund som overraskende anser seg uforpliktet av den nye avtalen med tilhørende oppsigelsesadgang.

– Jeg ser nå fram til å begynne som ny trener for Rosenborg BK etter oppsigelsesperiodens utløp, sier Horneland.

– FK Haugesunds terminering av avtalte rettigheter i et eksiterende og løpende arbeidsforhold er uten støtte faktisk eller rettslig og er ugyldig, sier advokat Erik Flågan som representerer Horneland i saken.

Dette sier advokaten

Det er advokat Erik Flågan som representerer Horneland i saken. Han sier følgende:

– FK Haugesunds terminering av avtalte rettigheter i et eksiterende og løpende arbeidsforhold er uten støtte faktisk eller rettslig og er ugyldig.  Horneland har verken holdt tilbake opplysninger ved inngåelsen av avtalen 20. september 2018 eller på noen måte vært illojal i forhold til FK Haugesund. Termineringen er således ugyldig og oppsigelsen gyldig og begge trenerne står fritt til å tilre annen stilling den 1. februar 2019, sier Erik Flågan.


RBK bekrefter trenerduo

Eirik Horneland og Karl Oskar Emberland tar over Rosenborg på permanent basis.