Statens vegvesen vil bygge ny E6 i Steinkjer for 585 mill.

E6-strekningen Selli-Asp nord for Steinkjer er et av prosjektene som Statens vegvesen ønsker å sette i gang.

DEL

Store innsparinger og nytekning gjør at Vegvesenet kan foreslå 46 store veiprosjekter og strekningsutbedringer i første del av transportplanperioden 2022 – 2033.

Dette er prosjekter som er klare for utbygging i perioden, og som vil skape verdi og nytte i hele Norge.

Et av prosjeketene som vegvesenet foreslår igangsatt – og det eneste i Nord-Trøndelag – er strekningen mellom Selli og Asp nord for Steinkjer. Dette prosjektet, som blant annet medfører ny vei rundt Rungstadvatnet, er kostnadsberegnet til 585 millioner kroner, ifølge en pressemelding fra Statens vegvesen.

– Strålende nyhet

Det gleder Steinkjer-ordfører Anne Berit Lein (Sp).

– Denne strekningen er en viktig og sårbar del av E6 gjennom landet og Steinkjer, hvor reguleringsplan for strekningen ble vedtatt for flere år siden. Dette var en strålende nyhet, sier Lein.

Nye kostnadsberegninger

Jernbanedirektoratet, Bane NOR, Kystverket, Nye Veier AS, Statens vegvesen og Avinor AS har tidligere foreslått hvilke prosjekter som bør prioriteres i ny transportplan. I dag får samferdselsminister Knut Arild Hareide oppdaterte beregninger av kostnader og samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

– Gir bedre grunnlag for å prioritere

– Våre virksomheter skal jobbe kontinuerlig med å redusere kostnader og få opp nytten i alle prosjekter og tiltak, slik at vi bruker fellesskapets ressurser best mulig. Vi skal nå sette oss grundig inn i oppdaterte tall på kostnader og samfunnsøkonomi. Jeg er kjent med at nye beregninger også gjør at det nå er trukket fram nye tiltak og prosjekter. Samlet gir dette et nytt bilde av hvilke prosjekter og tiltak som det kan være aktuelt å prioritere i første del av ny transportplan. Dette vil jeg se i sammenheng med øvrige innspill jeg har mottatt tidligere i arbeidet. I høst hadde jeg gleden av å besøke fem steder i Norge og få innspill fra alle landets fylker og et bredt spekter av næringslivet. Nå har vi en stor og viktig jobb de neste månedene før Nasjonal transportplan skal legges frem, sier samferdselsministeren.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken