Seks personer er innlagt med koronasmitte ved Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos per onsdag 16. februar.

Fem av pasientene er innlagt ved Sykehuset Namsos. Her har det også kommet inn én ny koronasmittet pasient det siste døgnet.

Ved Sykehuset Levanger er det nå kun én pasient med påvist smitte. Helse Nord-Trøndelag melder at en annen koronapasient har blitt utskrevet fra Sykehuset Levanger i løpet av det siste døgnet.

Alle de seks koronapasientene er innlagt på sengepost, og ingen av dem har behov for intensivbehandling.