Det ble klart da Stortinget voterte over et forslag fra partileder Siv Jensen på vegne av Fremskrittspartiet tirsdag ettermiddag.

«Stortinget ber regjeringen sikre at kommuner med lavt smittetrykk skal kunne tillate alkoholservering i forbindelse med matservering», lød forslaget.

LES OGSÅ: Kim Tore frykter for skjebnen til restauranten: – Nå gambler vi

Jensen selv er overrasket over at hun fikk med seg et flertall på Stortinget.

– Overraskende og gledelig med flertall for et fornuftig forslag. Det er ingen grunn til å ha et nasjonalt skjenkeforbud når det er så stor smittevariasjon, og det er i hvert fall fornuftig å kunne åpne for alkoholservering sammen med matservering på steder som har organiserte smittevernregler, sier Siv Jensen.

– Må følges opp umiddelbart

Ifølge Stavanger Aftenblad lå det an til at forslaget skulle bli nedstemt. Dette snudde da Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, MDG og Rødt sikret flertall med Frp.

Frp-lederen forventer at det ikke går lang tid før kranene kan åpnes i kommuner som ønsker det:

– Nå må regjeringen følge opp Stortingets vedtak umiddelbart. Det er ingen grunn til at kommuner med lavt smittetrykk ikke skal få anledning til å servere alkohol i forbindelse med matservering etter dette vedtaket, sier Jensen.

LES OGSÅ: Tiltakene mykes opp, men ikke for denne bransjen: – Burde ha fått en sjanse

Mandag redegjorde statsminister Erna Solberg (H) for Stortinget om koronasituasjonen. Hun gjorde det da klart at regjeringen viderefører regelen om at restauranter og puber ikke har lov å servere alkohol, men at de skal vurdere den på nytt i neste uke.

Det er denne beslutningen Stortinget nå krever at omgjøres.

Delte fagmiljøer

I forkant av Solbergs redegjørelse hadde Folkehelseinstituttet (FHI) anbefalt regjeringen å oppheve skjenkestoppen, mens Helsedirektoratet mente den burde videreføres i 14 dager til.

«FHI anbefaler å reversere forbudet mot skjenking av alkohol som ble innført 4. januar. FHI anbefaler å innføre samme tiltak som var gjeldende nasjonalt før skjenkestoppen ble innført», het det i anbefalingene fra FHI og Helsedirektoratet.

Det vil si tidligere skjenkestans for å redusere risikoen knyttet til utelivet, for eksempel samtidig med stans i innslipp klokka 22. Videre anbefalte FHI påbud om å ha et system for registrering av gjester for skjenkesteder, og et redusert antall gjester, spesielt innendørs.

Tar beslutningen til orientering

– Helsedirektoratet har levert våre faglige råd til regjeringen, så er det politikernes privilegium å fatte beslutninger basert blant annet på dem. Det er slik det demokratiske systemet er i Norge, sier helsedirektør Bjørn Guldvog og legger til:

– Det er heller ikke uvanlig at det blir debatt om problemstillinger der vi har levert faglige råd, ettersom helse er et område som angår alle.

Folkehelseinstituttet sier til NTB at de tar Stortingets vedtak til orientering. De sier at de først anbefalte tidligere skjenkestopp for å redusere risikoen knyttet til utelivet, for eksempel samtidig med stans i innslipp klokken 22.

– Må skje så raskt som mulig

Administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv mener at de gjeldende kommunale bestemmelsene som var på plass før nedstengingen, bør gjeninnføres.

– I områder med lav smitte må nasjonal skjenkestopp oppheves så raskt som mulig, sier reiselivsdirektøren.

– Det viktigste for bedriftene nå er å raskt få klarhet i hva dette vedtaket fra Stortinget vil bety i praksis, slik at de har forutsigbare rammer å forholde seg til, sier Krohn Devold.