Styrelederen var prosjektleder i selskap som leverte anbud – Helt uproblematisk

Styreleder Per Tore Bratberg i Steinkjerbygg jobbet for Hugaas AS – som innleid prosjektleder for fotballhaller.