Styret åpner for tre fusjonsmuligheter for TFoU

Styret i Nord universitet vet foreløpig ikke hvem de skal overdra sin aksjepost i TFoU til. Onsdag åpnet styret for å overdra aksjeposten vederlagsfritt til SINTEF, NIBIO eller Nordlandsforskning.