Kommunikasjonssjef Svein Karlsen bekrefter at det siste smittetilfellet blant ansatte i Helse Nord-Trøndelag også er knyttet til Sykehuset Levanger.

– Smittesporingen konkluderte med at sju kolleger må i karantene. Disse er testet, og ingen av dem har per nå påvist smitte. De må uansett være i karantene i 10-dagersperioden, sier Karlsen.

– Ikke smittet på sykehuset

Han opplyser videre at hverken den smittede eller de sju som nå er i karantene har jobber som er knyttet til pasientbehandling.

– Smittesporingen viser at smitten har oppstått utenfor sykehuset, sier Karlsen.

En annen ansatt ved Sykehuset Levanger er også smittet av koronaviruset. Dette er et smittetilfelle som Helse Nord-Trøndelag har rapportert om i noen dager nå.

– Denne ansatte hadde ikke vært på jobb siden før jul, altså mange dager før vedkommende fikk symptomer og testet seg. Ut fra det viste smittesporingen at vedkommende ikke hadde nærkontakter på Sykehuset Levanger. Smittesporing viser at også dette smittetilfellet er knyttet til forhold utenfor sykehuset, sier Svein Karlsen.

Fortsatt fire innlagt

Helse Nord-Trøndelag skriver i en pressemelding torsdag at Sykehuset Levanger fortsatt har tre innlagte pasienter med påvist smitte. To av dem mottar behandling isolert på sengepost, og en pasient har fortsatt behov for intensivbehandling. Denne mottar ikke respiratorbehandling, opplyser helseforetaket.

Sykehuset Namsos har fortsatt én innlagt pasient med påvist smitte.

– Vedkommende mottar behandling isolert på sengepost. Pasienten har ikke behov for intensiv behandling. Status siden i går er altså ikke endret, opplyser helseforetaket.

Helse Nord-Trøndelag har per i dag 21 ansatte som er i karantene, en klar nedgang fra i går. Helseforetaket har to ansatte med påvist smitte, heter det i en pressemelding signert kommunikasjonssjef Svein Karlsen.