Sykehusdirektøren vil legge fram ambulansekutt for styret, hvis de skal gjennomføres

Sykehusdirektør Tor Åm vil legge det omstridte ambulanseforslaget om å endre fra hel- til delkasernering i Meråker og Malm for styret, hvis han konkluderer med at forslaget kan gjennomføres. Det er han foreløpig usikker på.