LEVANGER: Smittetrykket i Trøndelag har avtatt. Det vises også på antall innlagte korona-pasienter ved sykehusene.

Helse Nord-Trøndelag melder at én pasient ved Sykehuset Levanger ble utskrevet tirsdag. Dermed er det ingen innlagte pasienter som følge av korona onsdag.

Sykehuset Namsos har fortsatt én innlagt. Vedkommende mottar behandling isolert på sengepost og er ikke avhengig av intensivbehandling.

Helseforetaket melder videre at de har to ansatte som er smittet. Det betyr at én ansatt er friskmeldt siden i går.

Det er totalt 37 ansatte som er i karantene.