Tar kunsten til landevegen

Savnet etter fysiske kunstopplevelser, kombinert med mange, lange kjøreturer og inspirasjon fra utenlandsk reklametradisjon har nå bragt kunsten dit folk er – langs vegene.