TFoU-styret sier ja til fusjon med SINTEF

Styret i Trøndelag forskning og utvikling (TFoU) peker på SINTEF som den foretrukne fusjonspartneren for forskningsinstituttet.