Tok inn 7 millioner mer enn budsjettert i eiendomsskatt – nå har kommunen bestemt hvordan de skal betale tilbake

Formannskapet i Steinkjer vedtok torsdag at merinntektene fra eiendomsskatt i 2020 skal tilbake til skattebetalerne, men ikke før neste år.