(Trønderdebatt)

Fredag ettermiddag kunne flere trønderske medier melde at Trøndelag fylkeskommune vurderer å legge ned en rekke utdanningsprogram på flere av de videregående skolene i fylket.

Trøndelag fylkeskommune har nemlig en gjeld på godt over 11 milliarder kroner, og er én av de mest gjeldsbelastede fylkeskommunene i landet. Den dystre økonomiske situasjonen gjør at fylkeskommunen har sett seg nødt til å kutte utgiftene fremover, og dette berører flere sektorer, deriblant utdanningssektoren. Her forventes det kutt på 150 millioner kroner i løpet av de neste to årene.

I høringsnotatet som fylkeskommunen publiserte fredag, ble det presentert mange tiltak som vil svekke utdanningstilbudene både innenfor yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram. Fylkeskommunen foreslår blant annet å redusere antallet plasser på yrkesfag, i tillegg til å kutte kraftig på tilbudet innenfor studieforberedende utdanningsprogram som musikk, dans og drama, og idrettsfag. I stedet vurderes det å øke kapasiteten på studiespesialisering, som er et billigere alternativ rent økonomisk.

Som lærer i videregående skole, ble jeg mildt sagt opprørt da jeg ble kjent med de foreslåtte endringene i utdanningstilbudet. Nyheten kommer bare noen få dager etter valgkamp og fylkestingsvalg, hvor majoriteten av fylkespolitikerne i Trøndelag bedyret at de skulle satse mer på skolen! Forslagene som ligger ute til høring, vil utvilsomt begrense elevenes valgmuligheter og i verste fall gjøre det enda vanskeligere for elever å fullføre videregående opplæring. Dette i en tid hvor hver femte elev ikke fullfører videregående opplæring.

Regjeringen har lenge vært tydelig på at dagens skoletilbud ikke er godt nok tilpasset den mangfoldige elevgruppa. Gjennom fullføringsreformen, som ble vedtatt på Stortinget i 2021, legges det vekt på at opplæringen skal forsterke elevenes motivasjon og mestring. Opplæringen skal også bli mer fleksibel og bestå av bedre tilpassede løp, med flere valgmuligheter innenfor både yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram. Dette skal bidra til at flere ungdommer fullfører og består videregående opplæring. Da klinger det særdeles dårlig at Trøndelag fylkeskommune nå vurderer å gjøre det stikk motsatte. Enda dårligere klinger det når vi samtidig vet at Norge har et akutt behov for flere fagarbeidere. Ifølge NHO, oppgir 63 prosent av trønderske bedrifter at de trenger flere personer med fagbrev.

Joda, jeg skjønner at Trøndelag fylkeskommune vil redusere gjelda etter å ha lånt over evne i mange år. Men, kutt i utdanningstilbud og elevenes valgmuligheter gagner absolutt ingen, og vil bare forskyve problemene over til andre områder i samfunnet. Å dytte flere elever inn i mer teoritunge utdanningsløp vil ikke hjelpe på fullføringsgraden og heller ikke bidra til å løse det akutte behovet for fagarbeidere i samfunnet. Forhåpentligvis vil fylkespolitikerne selv komme frem til dette når de skal fatte de endelige beslutningene i Fylkestinget i desember. Det er i alle fall lov å håpe at skolen blir satset på, slik som de har lovet!