(Trønderdebatt)

Det er under etablering krypto-virksomhet både i Levanger og Namsskogan. Trønder Avisa har gjort prisverdige forsøk på å klarlegge hva virksomheten går ut på, men har ikke oppnådd kontakt med ansvarlig ledelse i firmaet som etablerer seg i Åsen. Forstår det slik at firmaet ikke vil gi informasjon til pressen før de er etablert. Krypto betyr som kjent hemmelig. Hemmeligholdet i etableringsfasen har allerede skapt mistillit til denne virksomheten. Kalkuleres det med at det er lettere å få tilgivelse enn tillatelse?

Hvorfor vil et firma med hjemmeadresse Malaga i Spania etablere virksomhet i en «utkant» som Nord-Trøndelag? Svaret er: Tilgang til store mengder av verdens billigste og reneste strøm. Regner de kanskje også med at godtroende og ukritiske nasjonale myndigheter ikke vil skape problemer for etablering her?

Det er vanskelig å se noen samfunnsmessig nytte av krypto-virksomheten. Snarere tvert imot. Flytting av verdier er vanskelig å følge i dette systemet. Dette blir blant annet utnyttet til hvitvasking av penger fra kriminell virksomhet. Merk også at løsepenger i Lørenskog-saken skulle betales i kryptovaluta.

Hvordan registreres og skattlegges fortjenesten fra slik virksomhet? Og hvem er virksomhetens målgruppe? Alle offentlige organer og de fleste seriøse firma i Norge har sine egne data- og finansieringssystemer og utgjør neppe noe marked for andre alternativer.

Kraftutbyggingen i Nord-Trøndelag har skjedd for primært å dekke behovet for befolkningen og næringslivet i denne regionen. Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk har alltid vært en økonomisk- og samfunnsbyggende bidragsyter for oss. Slik bør det fortsatt være.

Klimakrisen krever nå at vi kutter CO₂-utslippene til atmosfæren så fort som mulig. Da kan vi absolutt ikke sløse bort den eneste rene energien landet vårt har.