(Trønderdebatt)

Onsdag skjedde det igjen. E6 ved Snåsavatnet er stengt på grunn av steinras. Denne gangen raste steinen riktignok forbi veien og ned i vannet. Dette er ikke første gang veien er utsatt for steinras – nå er det på tide å gjøre noe.

I motsetning til raset tidligere i år som sperret veien i flere dager, gikk dette raset forbi veien og ned i vannet. Likevel er det kritisk at E6, Norges hovedfartsåre – en viktig transportåre for både mennesker og næringsliv, til stadighet blir stengt pga. steinras. Distrikts-Norge har ofte havnet i siste rekke når veiprosjekter planlegges. Nå er det på tide å bygge vei for fremtiden – i hele Norge.

Sommeren 2022 har vært en dødssommer på norske veier. Vi har ganske enkelt ingen flere å miste. Selv om veistandarden har blitt vesentlig bedre flere steder i landet, har man fremdeles strekninger som er farlige. E6 Snåsavatnet er livsfarlig, og bare flaks har gjort at menneskeliv ikke har gått tapt.

For næringslivet er det kritisk når E6 blir stengt over tid. I tillegg til at yrkessjåførene utsetter seg selv for fare ved å kjøre forbi strekningen, gjør omkjøringene at det tar lengre tid for varetransport å komme seg fram til destinasjonen sin. Det er enorme verdier som transporteres forbi denne strekningen hver dag. Det er en faktor som undervurderes.

Utredning av strekningen er gjennomført for lengst, og det er estimert at bygging av tunnel og ny vei vil koste rundt 500 millioner kroner. Man kan på den ene siden argumentere for at det er mye penger å bruke på en vei. På den andre siden er det dyrt å sikre og vedlikeholde veien, og man vil trolig på sikt være tjent med å bygge ny vei. I tillegg kan man spare en verdi som ikke kan måles i penger – menneskeliv.

FrP satset stort på veiutbygging da vi satt i regjering. Ketil Solvik-Olsen som samferdselsminister leverte en NTP der man planla å bruke over 1000 milliarder. Dessverre rakk aldri forrige regjering å utbedre E6 Snåsavatnet. Likevel har satsingen vært viktig for å utbedre andre farlige strekninger i Norge – en satsing som trolig har gjort at flere menneskeliv er blitt spart.

Ny tunnel og vei forbi Snåsavatnet er ikke planlagt før tidligst 2034. Mang en tonn stein vil rekke å rase ned på E6 Snåsavatnet innen den tid. Derfor er det på tide at denne strekningen prioriteres politisk.

Smertegrensen er nådd for lengst. Nå er det på tide å prioritere utbedring av denne strekningen – før liv går tapt!