(NT24)

TRONDHEIM: Det framgår av bankens kvartalsrapport, som ble lagt fram fredag.

Resultatet er 58 millioner kroner svakere enn i tilsvarende periode i fjor, noe som i hovedsak skyldes svakere resultater i forsikringsselskapene i SpareBank 1 Gruppen og lavere avkastning på finansielle investeringer.

– Sterk prisvekst og økte renter begynner å påvirke handlingsrommet i folks privatøkonomi. Men både folk og bedrifter i Midt-Norge ser ut til å tåle dette godt så langt, noe vi ser igjen i god inntjening og fortsatt lave tap, uttaler konsernsjef Jan-Frode Janson i SpareBank 1 SMN i en melding.

Netto renteinntekter ble 811 millioner kroner, mot 707 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Økte innlånskostnader har resultert i lavere marginer på utlån og økte marginer på innskudd.

Samlede utlån økte med 8,8 prosent og innskuddene økte med 9,9 prosent de siste tolv månedene. Spesielt i bedriftsmarkedet opplever banken god utlånsvekst, hvor utlån til næringslivskunder økte med 2,4 prosent i tredje kvartal.

– Vår solide vekst det siste året er et uttrykk for at kundene ønsker en bank med lokal tilstedeværelse med sterk kompetanse og kortreiste beslutninger, sier Janson.