Gå til sidens hovedinnhold

Vaksinedoser forsinket, men Norge sier fortsatt nei til å bruke de vi har?

Ville jeg selv tatt Janssen-vaksinen? Ja. Astra-Zeneca også for den del.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

(Trønderdebatt)

Hvordan stiller beslutningen seg om å utelate Astra-Zeneca (AZ) og Janssen-vaksinen (JJ) seg nå med alle de nyeste forsinkelsene på vaksinedoser? Hvordan blir de svært nøkterne og konservative anslagene over samfunnsøkonomisk kostnad fra Vorland-utvalget som en følge av denne beslutningen når man oppdaterer med denne nye informasjonen?

Og når kunne vi egentlig vært fullvaksinert om vi ikke først hadde gitt fra oss 700 000 (?) doser AZ, for deretter å utelukke de fullstendig fra vaksinasjonsprogrammet - og for deretter i praksis å gjøre det tilnærmet umulig å motta også JJ frivillig?

Hvorfor stiller ikke media flere spørsmål om dette? Og hvorfor er det ikke mer politisk debatt? Er det ikke også et betydelig ideologisk innsmett her knyttet til formynderi over de som frivillig måtte ønske å ta en svært beskjeden risiko for å bidra til en raskere avslutning på pandemien med alle dens tiltak, og samtidig bidra til at de som av ulike årsaker ikke ønsker å ta denne risikoen hadde rykket raskere fram i køen?

Mine beregninger tilsier at vi alle hadde vært fullvaksinert mellom medio og slutten av inneværende måned. Og korriger meg gjerne. Fullvaksinert og ferdig med andre ord. Den gjenåpningen vi nå beskjedent ser konturene av kunne startet mye tidligere. Det hadde vært under 10 dødsfall som følge av bivirkninger. De samfunnsøkonomiske kostnadsbesparelsene hadde vært over 10 mrd.

Hvorfor late som at man ikke regner på kostnaden med menneskeliv også i andre sammenhenger? Jeg har selv sitter i møter om veiutbygging der hvor midtdelere har blitt avvist fordi det ikke redder nok liv og lemlestelse i forhold til kostnaden (og da er verdien av et liv satt til én tjuefemtedel av hva regnestykket overfor kunne indikere). I februar 2020: Var det ikke også slik at over 100 nordmenn fikk nei til livsforlengende medisin som følge av at denne var for dyr?

Jeg tar ikke til orde for at AZ og JJ blir en del av vaksinasjonsprogrammet. Til det er det (ikke minst av FHI og Hdir selv) blitt skapt alt for mye usikkerhet om disse vaksinene. En usikkerhet som kunne smittet over på tillitten til programmet (og framtidige) når de unektelige bivirkningseffektene hadde kommet. Det er ikke valgfrihet hva gjelder hvilke vaksiner man får motta i vaksinasjonsprogrammet.

Og gitt dagens smittesituasjon (som en følge av alle tiltakene med tilhørende kostnader) er den rent helsemessige risikoen med disse vaksinene større enn å gå uvaksinert. Men er det ikke en utilatelig nedvurdering av vurderingsevnen i den voksne befolkningen når man tilsynelatende ser ut til å frykte at den samme effekten ville inntrådd om vaksinene ble gjort reelt valgfri for myndige personer? Under full opplysning om risiko, og usikkerhet om risiko?

Jeg har sittet, og sitter, veldig nær beslutninger med enormt inngripende konsekvenser for arbeidsplasser, verdiskaping og livskvalitet. Vi følger lojalt opp nasjonale beslutninger for å slå ned eventuelle utbrudd raskt (og med dette begrense en enda større skadeeffekt som en konsekvens av å unnlate å fatte disse beslutningene). Men at en regjering bestående av partier som forfekter et liberalt menneskesyn, i dette nasjonale traumet ikke kan tillate at folk frivillig får disse vaksinene, forstår jeg rett og slett ikke som uttrykk for noe annet enn hvordan dynamikken i norsk politikk dessverre har blitt.

Opposisjonspartiene tør ikke ta stilling, slik at de har handlefrihet til å kunne kritisere når noe galt skulle skje som en følge av en slik beslutning. I stedet maser de om lettelser i tiltak de uansett vet vil komme snart, slik at de kan si at dette har de mast om lenge når det først kommer. Regjeringspartiene på sin side ser dette, og tør derfor ikke strekke seg lenger enn det de nå har gjort: Et kompromiss med de helsefaglige myndighetene som i praksis gjør at hele frivilligheten koker bort i kålen.

Å gjøre de riktige, men vanskelige valgene er ikke det norsk politikk har utviklet seg til å handle om - men å ikke gjøre feil. Hvorfor er det ingen som tør stå opp for en beslutning som helt åpenbart ville hatt negative-, og for noen fatale konsekvenser, men som like åpenbart er en ren politisk beslutning som allikevel kunne vært fornuftig når man vurderer helhetseffekten? Det burde da iallfall kunne være minst en person på nasjonalt nivå som hadde mot nok til i minste fall å bidra til en debatt om dette?

De besparelsene vi snakker om her kunne jo reddet mange flere menneskeliv på andre områder. Og når de samtidig kunne vært oppnådd som en følge av frivillighet: hvorfor tviholder vi fortsatt på denne beslutningen?

Ville jeg selv tatt Janssen-vaksinen? Ja. Astra-Zeneca også for den del.

Dette innlegget er opprinnelig publisert på Facebook, og gjengis med tillatelse. -red.

Kommentarer til denne saken