– Værdalsbruket kan ikke overprøve Høyesterett

For fem år siden gikk Værdalsbruket til sak mot en rekke gårdbrukere for å avklare ferdsels-, beite- og seterrett til brukets eiendommer. Nå mener Værdalsbruket at en del av de stevnede ikke har rettigheter på allmenningsrettslig grunnlag likevel.