(Trønderdebatt)

Forrige helg åpnet samfunnet. Endelig var vi ute av tunnelen. Endelig skulle alt bli litt mer normalt. Vi har fått høre at vi har vært flinke til å stå i det. Vi har vel egentlig ikke hatt noe valg. Men vi har strevd for å ha nok personell på plass. Det har vært krevende. Folk har vært hjemme med luftveissykdommer, og vi har vært sjeleglade for våre vikarer som har stilt opp undervegs og at vi i tillegg har et fantastisk personale som har vært overmåte fleksible.

Nå kunne vi vel trekke et lettelsens sukk. Men akk, hvor lenge var Adam i paradis?

Nå er vi godt i gang med det nye skoleåret. Vi har startet høsten med en smittsom luftveisinfeksjon, ikke av den farlige sorten, men likevel har det skapt utfordringer på bemanningsfronten. Vi prøver så godt vi kan å finne vikarer slik at vi kan gjennomføre lovpålagt undervisning, spesialundervisning og norsk som 2.språk. Det er krevende å dekke opp dette. Det er generelt mangel på vikarer, men vi har følt at vi har fått det til på en akseptabel måte.

Så kommer brevet fra den nye kommunedirektøren. Innkjøpskontroll og ansettelsesstopp er hovedbudskapet. Det skal ikke settes inn vikarer, og det skal ikke handles noe utover det som er tvingende nødvendig. Dette har jo vært vår virkelighet lenge. Vi handler aldri noe som ikke er nødvendig. Innkjøpsstopp ble innført før sommeren. Og når det gjelder vikarer og vikariat, så settes det inn folk for å få hverdagen til å gå i rundt.

Det handler om å få undervisningen til å gå. Det handler om sikkerheten til elevene, kravet om et trygt og godt skolemiljø. Det handler om lovpålagt spesialundervisning. Det handler også om å ha nok folk til å opprettholde lærernormen. Jeg er sterkt i tvil om vi på sikt sparer noe med at trykket på dem som er igjen, blir større. Tålegrensen er i ferd med å nås. Skrekken er at strategien skal føre til sykmeldinger.

Vi har fått høre at det er forskjell på investeringer og drift. Men jeg spør likevel: Er det ikke på tide å revurdere hastigheten på nye investeringer når det er i ferd med å gå nedenom og hjem på første klasse?