Fiskefeber - Fluefiske i Namsen (2:4)

Nick Armstead er en dyktig fluefisker fra Leeds. Med sin 15-fots stang har han god rekkevidde, og lander ukens første fisk, en vakker og nygått mellomlaks på 6 kg. Selv den mest erfarne fisker kjenner bruset og stoltheten i et slikt øyeblikk. Laksen har gitt fiskerne økt inspirasjon, og en intens jakt på nummer to er i gang, Noen mister, noen får, men laksen som Jan Daugaard lander mot slutten av uken, er det ikke mange som slår. (TMM Produksjon 1998)

Nick Armstead er en dyktig fluefisker fra Leeds. Med sin 15-fots stang har han god rekkevidde, og lander ukens første fisk, en vakker og nygått mellomlaks på 6 kg. Selv den mest erfarne fisker kjenner bruset og stoltheten i et slikt øyeblikk. Laksen har gitt fiskerne økt inspirasjon, og en intens jakt på nummer to er i gang, Noen mister, noen får, men laksen som Jan Daugaard lander mot slutten av uken, er det ikke mange som slår. (TMM Produksjon 1998)

Video