Bli med på en dronereise opp Stjørdalsvassføret. Denne gang lander vi på Hylla Lodge, Teveltunet og Rypetoppen.

Langs Stjørdalselva (2:2)

Bli med på en dronereise opp Stjørdalsvassføret. Denne gang lander vi på Hylla Lodge, Teveltunet og Rypetoppen.
Video