Marit Halvorsen og Anne Haga har invitert 3 damer med på en litt mindre strabasiøs pilegrimsreise. Turen går fra Stiklestad, via Munkeby og Levanger sentrum, til Falstadsenteret på Ekne i Levanger. Vi følger damene gjennom 3 innholdsrike dager.

Damer på tur – En litt annerledes pilegrimsreise

Marit Halvorsen og Anne Haga har invitert 3 damer med på en litt mindre strabasiøs pilegrimsreise. Turen går fra Stiklestad, via Munkeby og Levanger sentrum, til Falstadsenteret på Ekne i Levanger. Vi følger damene gjennom 3 innholdsrike dager.
Video