Programleder Marvin Wiseth har invitert Merethe Storødegård på en kopp kaffe. Etter 12 år som NHO-direktør i Trøndelag, gikk Merethe Storødegård i januar 2017 inn i stillingen som leder for NAV i Værnesregionen. Storødegård har en allsidig bakgrunn fra yrkes- og samfunnsliv.

Kaffepraten: Merethe Storødegård

Programleder Marvin Wiseth har invitert Merethe Storødegård på en kopp kaffe. Etter 12 år som NHO-direktør i Trøndelag, gikk Merethe Storødegård i januar 2017 inn i stillingen som leder for NAV i Værnesregionen. Storødegård har en allsidig bakgrunn fra yrkes- og samfunnsliv.
Video