Programleder Marvin Wiseth har invitert Siri Wahl Olsen på en kopp kaffe. Siri Wahl Olsen er tidligere journalist, redaktør og kommentator i Adresseavisen. Etter selv å ha blitt utsatt for brystkreft, gjennomførte hun en rekke samtaler med andre som har vært kreftsyke – angsten, behandlingen og tiden etterpå. Dette materialet samlet hun i boken «Overleverne: hirstorier om kreft».

Kaffepraten: Siri Wahl-Olsen

Programleder Marvin Wiseth har invitert Siri Wahl Olsen på en kopp kaffe. Siri Wahl Olsen er tidligere journalist, redaktør og kommentator i Adresseavisen. Etter selv å ha blitt utsatt for brystkreft, gjennomførte hun en rekke samtaler med andre som har vært kreftsyke – angsten, behandlingen og tiden etterpå. Dette materialet samlet hun i boken «Overleverne: hirstorier om kreft».
Video