I underkant av hundre personer overvar friluftsgudstjenesten

Frilufstgudstjeneste Litjfunnsjøvollen skjærtorsdag

I underkant av hundre personer overvar friluftsgudstjenesten
Video