Ny E6 mellom Åsen i Levanger og Mære i Steinkjer er kostnadsberegnet til 11,5 milliarder kroner. Dette er dagens strekning på 45 kilometer, som med ny vei skal gå 14 minutter raskere å kjøre. Videoen er filmet i 2014.

Her skal det bygges ny E6 for 11,5 milliarder kroner

Ny E6 mellom Åsen i Levanger og Mære i Steinkjer er kostnadsberegnet til 11,5 milliarder kroner. Dette er dagens strekning på 45 kilometer, som med ny vei skal gå 14 minutter raskere å kjøre. Videoen er filmet i 2014.
Video