En ulv er oppdaget midt i kalvingsområdene til flere reinflokker på grensa mellom Trøndelag og Nordland.

Se video av streifulven

En ulv er oppdaget midt i kalvingsområdene til flere reinflokker på grensa mellom Trøndelag og Nordland.
Video