Vil ha tilbake kommunal drift av bassenget

Kommunedirektøren foreslår at drifta av Dampsaga bad flyttes inn i kommunen, bygget overføres til Steinkjerbygg, og gymmen selges.