Vil redusere åpningstida i barnehagen for å spare penger: – Jeg er kjempefortvilt

OVERRASKET: Elin Ivarrud Brisendal er trebarnsmor til barn på 1, 3 og 5 år. Alle går i barnehage på Utøya.

OVERRASKET: Elin Ivarrud Brisendal er trebarnsmor til barn på 1, 3 og 5 år. Alle går i barnehage på Utøya. Foto:

For å hjelpe på en anstrengt kommuneøkonomi foreslår rådmannen å redusere åpningstiden i barnehagen med 90 minutter. Nå reagerer både foreldre og næringsliv.

DEL

– Jeg ble veldig overrasket. Jeg hadde ikke hørt noe om det, og det tror jeg gjelder de fleste foreldre, sier Elin Ivarrud Brisendal (39).

Bakgrunnen for kommentaren er at rådmannen i Inderøy foreslår å redusere den daglige åpningstiden i barnehagen fra 10,5 til 9 timer på permanent basis, og kjernetid 7.30-16.30.

– Blir dette gjennomført får ikke vi levert i barnehagen. Eneste alternativ er å be om redusert stilling og gå ned i lønn.

Brisendal jobber som lærer i Levanger, mens mannen Rune Hjulstad (46) jobber på kontor i Steinkjer – begge med arbeidstid fra klokka 8.

Åpningstiden i Inderøy kommune har en tid vært redusert på grunn av smittevernhensyn, og dette har familien Brisendal/Hjulstad fått til å gå rundt ved forståelsesfulle arbeidsgivere og besteforeldre.

– Vi hadde ikke hatt mulighet til å få til dette uten en fleksibel arbeidsgiver. Men slik kan det ikke fortsette. Jeg er kjempefortvilt, sier hun.

Skal behandles i hovedutvalg tirsdag

Rådmannens forslag om å redusere åpningstiden skal behandles i hovedutvalg Folk tirsdag. I sakspapirene begrunner rådmannen forslaget med den utfordrende økonomiske situasjonen kommunen er oppe i, og at redusert åpningstid kan gi reduserte utgifter på sikt. Det pekes også på at et slikt tiltak vil gi mer stabilitet og redusert sykefravær hos ansatte, noe som også kan gi økonomisk gevinst.

Over halvparten av de yrkesaktive i Inderøy pendler daglig ut av kommunen for å jobbe. Brisendal mener det av den grunn virker merkelig at Inderøy ikke heller legger bedre til rett for pendlerne, men i stedet gjør det motsatte.

– I tillegg til at barna skal ha et godt tilbud i barnehagen, er den også avgjørende for at foreldre skal kunne jobbe fulltid. Ikke minst er det viktig for at kvinner skal velge å være både mødre og arbeidstakere.

Ordfører: – Ikke uenig

Ordfører Ida Stuberg (Sp) er ikke uenig i at Inderøy som kommune må ha et barnehagetilbud som ivaretar behovet.

– Rådmannen har gjort sin jobb og legger fram et forslag for politisk nivå, der han har gjort sine vurderinger. Et slikt forslag, eller endring, krever omfattende dialog og involvering med innbyggerne for å sikre at Inderøy er et bostedsalternativ for yrkesaktive med jobb andre steder i regionen, sier Stuberg.

Ordføreren sier hun oppfatter at forslaget, slik det foreligger, blir krevende for familier der foreldre har arbeid utenfor Inderøy.

Kritiserer manglende informasjon

Etter det Trønder-Avisa erfarer har det vært lite informasjon om forslaget som nå legges fram.

– Det var helt tilfeldig at jeg ble klar over dette før helga. Dette har det ikke vært noen informasjon om, sier leder Tonje Åsenhus i SU ved Utøy barnehage.

Hun mener at dette er en så inngripende sak at kommunen burde ha gjennomført en spørreundersøkelse i forkant av et slikt forslag.

– Det er heller ingen logikk i at en stor pendlerkommune er blant de første til å redusere åpningstida i barnehagen. Dette henger ikke på greit.

Undrende til kritikken

Administrasjonen i Inderøy kommune mener det i en tidlig fase har gått ut med informasjon, og at åpningstider tidligere har vært oppe til politisk behandling. Rådgiver Heidi Henriksen i oppvekst i kommunen stiller seg undrende til at folk ikke har hørt om dette.

– Styrerne er informert om at saken skal tas opp til politisk behandling og har orientert foreldre i skriv om dette. Men det er et faktum at ikke alle barnehagene har hatt sitt første samarbeidsutvalgsmøte i høst. Det kan derfor være at saken blir utsatt for å sikre en bredere involveringsprosess – det er en mulighet, sier Henriksen.

– Ordføreren mener saken krever omfattende dialog og involvering?

– Saken har vært opp til politisk behandling to ganger tidligere, men dette kan jo føre til at saken blir utsatt, sier Henriksen.

Næringslivet: – Som å sparke bein

Også Inderøy Utvikling har engasjert seg i saken, og kommer til å sende innspill til politiske fora på tilbakemelding fra medlemmene.

– Jeg skjønner det er behov for å spare penger, men dette er å sparke bein under viktige bedrifter i kommunen. Det er min kommentar basert på tilbakemeldingen fra flere av medlemsbedriftene, sier daglig leder Paal Stavrum i Inderøy utvikling.

Kommunene står fritt til å endre de kommunale vedtektene om åpningstid, noe de private barnehagene ikke er forpliktet til å følge. Hvis Inderøy kommune velger å vedta rådmannens forlag, er det den første kommunen på Innherred som vedtar permanent åpningstid på 9 timer. Nærmest er Steinkjer med 9 timer og 30 minutter, Levanger har 9 timer og 45 minutter, mens Verdal har 10 timer og 15 minutter.

Artikkeltags