Vil tilby attraktive leiligheter, rekkehus og eneboliger – også utenfor bykjernen i Steinkjer

Prosjektet Miljøbyen Mære planlegger cirka 40 boenheter rett ved den nye skolen og barnehagen.