BYGGMAGASINET

Har tatt Trøndelag med storm i snart 70 år

Siden 1954 har Austad Maskinstasjon AS drevet entreprenørvirksomhet med stormende suksess. Etter godt over 50 års drift har de opparbeidet seg unik spesialkompetanse innen veiarbeider.

Font

ANNONSØRINNHOLD FRA

Det er ikke mange år siden Austad Maskinstasjon vant anbudet om å bygge ny fylkesvei 715 i Austdalen i Åfjord og Rissa. Den aktuelle vegstrekningen var smal og svingete – og dreneringen dårlig. Veiprosjektet er en del av bomveiprosjektet Fosenvegene.

Også i forbindelse med fylkesvei 17 i Steinkjer har det tradisjonsrike firmaet spilt en viktig rolle.

– Vi blir valgt på grunn av riktig pris til riktig tid. Vi har fokus på kvalitet i arbeidet vårt. Det er dette som gir oss fornøyde kunder, mener daglig leder Eskil Austad.

Smile, Orange

SMILER FOR FORNØYDE KUNDER: Daglig leder Eskil Austad mener den gode prisen kombinert med kvaliteten på arbeidet er suksessformelen for Austad Maskinstasjon.

Tok over etter faren

Det var hans far Ragnar som startet firmaet i 1954, og som styrte skuta sammen med et annet familiemedlem. Eskil startet først i 1981. Han har hatt mange ulike roller, blant annet maskinfører og prosjektleder, men nå er han altså daglig leder – en stilling han har hatt siden 2008.

– Nå er det bare meg igjen i familien som driver firmaet, forteller Eskil.

Administrasjonen sitter på Røra i Nord-Trøndelag, der de også har eget verksted og garasjeanlegg på Lensmyra Industriområde. Likevel leverer maskinentreprenøren tjenester over hele landet.

– Vi har engasjement flere steder. Vi drar dit vi får jobb, smiler han.

Austad Maskinstasjon råder over et stor sortiment av maskiner

Austad Maskinstasjon AS

  • Etablert i 1954.

  • Austad Maskinstasjon er en maskinentreprenør og et transportfirma med administrasjon på Røra i Nord-Trøndelag.

  • Har 45 ansatte.

  • Driver tradisjonell entreprenørvirksomhet og utfører alt innenfor grunnarbeider med hovedvekt på vei, vann og kloakk.

  • I forbindelse med transport er masseforflytning hovedområdet. Har utstyr for all slags spesialtransport.

  • Ønsker å ta større grep om offentlig sektor som svarer til firmaets størrelsesorden.

To forretningsideer

Austad Maskinstasjon livnærer seg både som en maskinentreprenør og som et transportfirma. På entreprenørsiden disponerer de gravemaskiner, hjullastere, veihøvler og bulldosere, samt en rekke tilleggsutstyr som sikrer nøyaktighet og høy effektivitet. De utfører alt innen grunnarbeider med hovedvekt på vei, vann og kloakk.

På transportsiden er deres hovedområde masseforflytning. Av den grunn har de utstyr for all slags spesialtransport. De disponerer trekkvogner, lastebiler og hengere, for å nevne noe.

– Vi er delaktig i alt innenfor infrastruktur, forteller Eskil.

Vision care, Automotive design, Motor vehicle, Watch, Car, Goggles, Hood, Sunglasses, Eyewear
Automotive tire, Road surface, Plant, Sky, Vehicle, Tree, Wheel, Asphalt, Wood

Tenker langsiktig

De utfører arbeid for både privat og offentlig sektor. Austad Maskinstasjon tenker langsiktig, og vil derfor knytte til seg enda flere avtaler innenfor det offentlige markedet.

– Det er en skala som svarer mer til vår størrelse. Vi tar gjerne flere oppgaver i forbindelse med vei. Det trives vi veldig godt med, forklarer Eskil.

Han legger til at de setter store krav til helse, miljø og sikkerhet. Dette innebærer at de jobber hardt for å skape et godt internt arbeidsmiljø, men også at de tar vare på det ytre miljøet så langt det er praktisk mulig. Alle oppdrag leveres i kvalitetsmessig god stand i henhold til gjeldende krav og retningslinjer.


FIKSER JOBBEN: Austad Maskinstasjon AS er også et veletablert transportfirma. De bistår med levering av for eksempel sand, pukk og grus, slik som her!

Lokal tilhørighet

Austad Maskinstasjon kan vise til en sunn økonomi og har kompetanse og ressurser til å påta seg utfordrende oppgaver innen virksomhetsområdene. Den omreisende entreprenøren har dessuten, og ikke overraskende, et solid fotfeste i og rundt Trøndelag.

Kontakt

Adresse: Søndre Lensmyrvegen 3, 7670 Inderøy

Telefon: 74 15 41 00

E-post: post@austadmaskin.no