Annonsørinnhold fra Frøseth

Hva er dette?

Bærekraftig pukkleverandør

Sirkulærøkonomi, miljøfyrtårn, HMS, høy teknologikompetanse, kvalitetskontroll og flere Gaselle-priser. Frøseth er en meget spennende bedrift som holder til i industriparken.

Annonsørinnhold fra Frøseth

Sand, grus og pukk

Frøseth AS er totalleverandør av sand, grus, pukk og asfalt-produkter. Bedriften leverer til private, entreprenører, stat og kommuner. Faste leveranser foregår bla. til Overhalla Betongbygg avd. Verdal, Midt-Norsk Betong, Peab og Veidekke. I tillegg har bedriften rammeavtaler med Spordrift (ballastpukk til jernbane) mfl.

- Vi har ni massetak i Verdal, Levanger, Sparbu og Mosvik. I tillegg tar vi inn en del spesialprodukter med båt til Verdal Havn for mellomlagring og utkjøring i Midt-Norge, forteller daglig leder Arild Frøseth. Det kan være seg sand fra Danmark til golfbaner, sandvolley og fotballbaner. Bedriften leverer slik sand til bla. Lerkendal og Rosenborg for å optimalisere vekst og bruksforholdene på banen. Frøseth AS ble etablert i 1989, og er en videreføring av Johnsborg Transport som ble etablert i 1912. Totalt er vi 40 faste ansatte, samt et par lærlinger i Bergverksfaget. 7 år på rad har bedriften mottatt den prestisjefylte utmerkelsen «Årets Gasellebedrift».

De blå bilene

Bilparken er enorm. De blå lastebilene med logo er godt synlig og man treffer de ofte etter veien. Frøseth AS har egne asfalt- og tippbiler for massetransport. Bilene går i hovedsak fra egne massetak, men er også tilgjengelig for andre oppdrag. I tillegg har de flere innleie biler etter behov. Noen av bilene kan ta maskiner/utstyr opp til 65 tonn og bedriften utfører spesialtransport lokalt og over hele landet. Er det aktuelt med krokbiler, så har også Frøseth en del av disse for ulike typer oppdrag. I tillegg har de betongtransport, snøbrøyting, salting og strøing er også blant tjenestene firmaet tilbyr.

Bærekraft

Geologiske materialer som sand, grus og pukk er naturens egne produkter som vi mennesker opp gjennom historien har lært å utnytte til en rekke nødvendige formål. I dag bearbeides og foredles disse mineralske råstoffene gjennom knusing, sikting og vasking for bruk til forskjellige bygge formål som veger, jernbanetraseer, plattformer offshore, boliger og annen virksomhet i tilknytting til bygge- og anleggsvirksomhet. Frøseth AS har gjennom mange år produsert og levert i henhold til kravene som stilles. De gjenbruker 100 % av all asfalt de får inn på godkjent mottak, og har et eget asfaltverk som er stasjonert i Hello Pukkverk som kan benytte deler av gjenbruksasfalten (asfaltgranulatet). I tillegg leverer de asfaltgranulat til Peab Asfalt og NCC Roads.

Bedriften tar også imot alt hage/kvistavfall fra Innherred Renovasjon´s miljøtorg på Innherred, dette kvernes, komposteres og mixes sammen med overskuddsmasser fra pukkproduksjonene for å lage en hage-blomsterjord av god kvalitet som er godkjent og deklarert av Mattilsynet. Om ikke lenge skal også Biorest fra Ecopro´s anlegg i Skjørdalen blandes inn i komposteringen for å lage en park- og anleggsjord.

Sirkulærøkonomi og bærekraft er noe vi bestreber oss å jobbe med hver dag, vi ønsker å gjenvinne mest mulig og være mest mulig miljøvennlig i jobben vår. I løpet av 2020 kan vi levere EPD (Environmental Product Declaration) på mange av våre produkter, noe som viser at vi tar miljø på alvor. Et ledd i arbeidet med å redusere fotavtrykket mtp. CO2 utslipp er at alt vårt produksjonsutstyr i dag er dieselelektrisk (hybridmaskiner). Bedriften er også sertifisert som Miljøfyrtårn. I Norge har vi et forbruk av mineralske stoffer som tilsvarer ett stort lastebillass pr. innbygger hvert år. Det er det ikke mange som tenker over, forteller Arild.

Pilotbedrift

I tillegg til å jobbe for en bærekraftig produksjon og transport, har de vært med og utviklet et «online» veie- og ordrehåndteringsystem sammen med Wlcom som nå ligger ute for salg i pukkbransjen. De er også med i et pilotprosjekt drevet av Digit Nord, bestående av 5 ulike bedrifter i Norge. Deltakerne er bla. Volvo Trucks og Volvo Maskin der hensikten er å få utviklet et «dashbord» der bedriftene skal få alt av ønsket relevant data som finnes tilgjengelig i bedriften for å skape en effektivere og mer miljøreduserende virksomhet. Det kan også nevnes at de er en Pilotbedrift for testing av nye graveskuffer for Volvo Construction Equipment. Denne uka kom det en ny generasjon graveskuffe fra en av Volvo´s fabrikker i Europa som skal rett i produksjon og test.

HMS

- Vi jobbersystematisk med Helse, miljø og sikkerhet og vi ønsker at alle våre ansatte skal ha en helsefremmende arbeidsplass med godt arbeidsmiljø og trygge rammer med tiltak som bidrar til å redusere de utfordringer og belastninger som man utsettes for, sier Anette Brattaker. Frøseth er medlemmer i Norsk Bergindustri, bransjeforeningen for hele den Norske mineralnæringen hvor Arild sitter i styret og Anette sitter som leder i HMS-komiteen. I tillegg er de tilknyttet Agenda HMS og bruker deres kompetanse aktivt i HMS arbeidet sitt.

Labratorium

Frøseth har sertifisert tilslags-laboratorie for testing og analysering av mekaniske egenskaper på sand, grus og pukk, men utfører også ekstraksjonstester av asfalt de produserer og leverer.

De utfører oppdrag internt, og for eksterne kunder. Dette er testing/analysering som sikrer at sluttproduktet tilfredsstiller krav iht. NS- EN standarder og Statens Vegvesens Håndbok N200 der dokumentasjonen er en viktig del av ferdig produktet.

Del artikkelen på Facebook