Annonsørinnhold fra Trønder-Avisa

Hva er dette?

Sponsor søker mottakere

Trønder-Avisa er levende engasjert i lokalsamfunnet, og nå leter vi etter flere vi kan sponse!

Annonsørinnhold fra

Trønder-Avisa er levende engasjert i lokalsamfunnet, og hvert år bruker vi mellom 1,5 og 2,0 millioner kroner på å sponse og synliggjøre lokale lag og foreninger og deres frivillige arbeid. Vi bidrar med pengetilskudd, rådgiving og/eller markedsføring i våre kanaler.

Med et nytt år kommer nye muligheter: Hvis ditt lag eller din forening vil ha støtte, er det nå muligheten er åpen.

Vi har allerede mange vi samarbeider med, men det er rom for flere. Ønsker dere vår hjelp? Send inn søknaden innen søndag 17. januar.

Vi støtter frivillige lag og foreninger som bidrar til fellesskapet. Alle tiltak innen kunst, kultur, natur, friluftsliv, nærmiljø, kulturarv, idrett og lek i vårt nedslagsfelt er det mulig å søke om støtte til.

For å få støtte, må tiltaket du søker om støtte til ha verdi over tid, være åpent, tilgjengelig og til glede for mange i lokalmiljøet, treffe aldersgruppen under 25 år (tiltaket kan i tillegg også treffe flere aldersgrupper enn dette), skape aktivitet og være tuftet på frivillig engasjement og dugnadsvilje (i søknaden spør vi etter antall dugnadstimer). Det vil ikke bli gitt støtte til offentlige kjerneoppgaver, til privatpersoner, til næringsvirksomhet eller rene religiøse eller politiske tiltak. Det gis heller ikke støtte til prosjekter som allerede er avsluttet før man får svar på søknaden. Støtte kan gis både i form av rene pengetilskudd, rådgiving og/eller markedsføring.

Dersom vi har spørsmål om søknaden, eller trenger mer informasjon (for eksempel budsjett), kommer vi til å ta kontakt på kontaktinformasjonen du oppgir i søknaden.

Søknaden må være sendt inn innen søknad 17. januar 2021 kl. 23.59.

Her finner du søknadsskjemaet.

Del artikkelen på Facebook